Ogłoszenia

 

pasek logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy projektu: „Inwestycja P.P.D. „Massiv - Holz” Sp. z o.o. w innowacyjne urządzenia celem podwyższenia konkurencyjności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”

Zamawiający P.P.D. „Massiv - Holz” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rędziny 3, 39-120 Sędziszów Młp. informuje, iż w przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 03.06.2013 r. postępowaniu wpłynęło 3 oferty spełniające wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

GEBR. SCHROEDER

GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK

Beckumer Str. 30, D-48231 Warendorf

 

Uzasadnienie:

 

Oferta firmy GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK przedstawiła najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w zapytaniu ofertowym.

pasek logo

MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K., ul. Rędziny 3, 39-120 Sędziszów Młp. w wyniku realizacji inwestycji w ramach RPO WP do swojej oferty wprowadziło jeden nowy produkt tj.:

•           DESKA PODŁOGOWA - PARKIET.

pasek logo

W ramach zrealizowanej inwestycji polegającej na zakupie: linii technologicznej do profilowania wzdłużnego oraz poprzecznego, firma MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K. do swojej oferty wprowadziła jeden nowy produkt:

  • DESKA PODŁOGOWA - PARKIET.

pasek logo

MASSIV - HOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA otrzymała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” na realizację projektu pn. „Inwestycja MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K. w innowacyjne urządzenia celem podwyższenia konkurencyjności”. Całkowita wartość projektu to: 1 000 852,96  PLN.

W wyniku inwestycji zakupiono linię technologiczną do profilowania wzdłużnego oraz poprzecznego i parkietu. W wyniku realizacji projektu firma wprowadziła do swojej oferty jeden nowy produkt tj. deska podłogowa - parkiet.

Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie w wysokości 497 854,67 PLN (w tym

dofinansowanie z EFRR 423 333,26 PLN oraz z budżetu państwa 74 705,88 PLN).

 

pasek logo

Sędziszów Młp., 07.01.2015 r.

 

MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K. informuje, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Inwestycja w innowacyjne urządzenia celem zwiększenia konkurencyjności firmy MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K.” – działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Wnioskodawca zamierza zakupić:

  • SZLIFIERKĘ ORAZ PAKOWARKĘ

Zapraszamy do kontaktowania się z Wspólnikiem przedsiębiorstwa Panem Andrzejem Baran pod numerem telefonu (17) 22 16 569 bądź osobiście w siedzibie MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K., ul. Rędziny 3, 39 - 120 Sędziszów Małopolski w celu otrzymania zapytania ofertowego wraz ze szczegółową specyfikacją.

 

pasek logo

Sędziszów Młp., 23.06.2014 r.

 

MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K. informuje, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Inwestycja w innowacyjne urządzenia celem zwiększenia konkurencyjności firmy MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K.” – działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Wnioskodawca zamierza zakupić:

  • SZPACHLARKĘ

Zapraszamy do kontaktowania się z Wspólnikiem przedsiębiorstwa Panem Andrzejem Baran pod numerem telefonu (17) 22 16 569 bądź osobiście w siedzibie MASSIV - HOLZ SP. Z O. O. SP. K., ul. Rędziny 3, 39 - 120 Sędziszów Małopolski w celu otrzymania zapytania ofertowego wraz ze szczegółową specyfikacją.

 

pasek herb

Sędziszów Młp., 03.06.2013 r.

 

 

P.P.D. „Massiv - Holz” Sp. z o. o. informuje, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Inwestycja P.P.D. „Massiv - Holz” Sp. z o.o. w innowacyjne urządzenia celem podwyższenia konkurencyjności” – działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Wnioskodawca zamierza zakupić:

  • Linię technologiczną do profilowania wzdłużnego oraz poprzecznego

Zapraszamy do kontaktowania się z współwłaścicielem przedsiębiorstwa Panem Andrzejem Baran pod numerem telefonu (17) 22 16 569 bądź osobiście w siedzibie P.P.D. „Massiv - Holz” Sp. z o. o., ul. Rędziny 3, 39-120 Sędziszów Małopolski w celu otrzymania zapytania ofertowego wraz ze szczegółową specyfikacją.