Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w celu wystawienia Faktur/Rachunków/Dokumentów PIT jest MASSIV-HOLZ Andrzej Baran sp.k., zwani dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 39-120 Sędziszów Młp. ul. Rędziny 3; na adres e-mail: biuro@massivholz.pl lub telefonując pod numer: 17 22 16 569

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art.6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, w tym dokonania czynności wystawienia dokumentu rozrachunkowego/dokumentów podatkowych.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 180 dni od dnia rozwiązania Umowy.

6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się obsługą księgową Administratora.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.